Uw kind aanmelden

Wilt u na het lezen van de website uw kind aanmelden? Dat kan!
Inschrijven van uw kind als leerling van 'CBS De Wegwijzer' kan plaatsvinden nadat (nieuwe) ouders/verzorgers een kennismakingsgesprek hebben gehad met de directeur.

U schrijft uw kind in met behulp van onderstaand aanmeldformulier.
Na ontvangst van het formulier krijgt u vanuit school een bevestiging van ontvangst en inschrijving. Wanneer het aanmeldformulier hier aanleiding toe geeft, kan er contact met u worden opgenomen door de intern begeleider of directeur. In dit gesprek komt dan naar voren wat uw kind nodig heeft aan eventuele extra ondersteuning. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind (alsnog) ingeschreven.
Bij de aanmelding en inschrijving van de leerling wordt van de ouders/verzorgers verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school respecteren en/of onderschrijven. Contactpersoon voor aanmelding en inschrijving is onze directeur.

Loopt u gerust binnen of neem contact op via mail: info@cbsdewegwijzer.net of bel met onze directeur Tineke Folkers: 0183 - 56 20 57.
 
Het aanmeldformulier kunt u als PDF downloaden.
Dit formulier kunt u thuis printen, invullen en op school inleveren. 
Wanneer u een blanco aanmeldformulier thuis wilt ontvangen, neemt u dan contact op met school, dan maken wij dat voor u in orde. 

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8