Ouderapp Parro

Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Daarom maken wij met alle ouders en leerkrachten gebruik van de Ouder-app Parro. Met deze AVG-proof Ouder-app willen we de communicatie versterken en de ouderbetrokkenheid vergroten.


Parro wordt gebruikt voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. Een onderdeel van Parro is ook het plannen van de 10-minutengesprekken. 

Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop.
 
De Maandbrief blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en ook de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data.
Wij vragen u daarom de Maandbrief steeds goed te blijven lezen en activiteiten en tijden gelijk in uw agenda te noteren.

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8