Samen met ouders

We vinden het belangrijk om als team met de ouders samen te werken. We hebben betrokken ouders, die de school steunen op allerlei manieren.

Dit komt tot uiting in de vele ouders die vrijwilligerswerk voor de school doen als bibliotheekouder, MR-lid, bestuurslid, luizenmoeder, organiseren fancy fair of bazar, hulp bij diverse activiteiten enzovoorts!  Dit is erg belangrijk en we zijn dankbaar voor de vele hulp die we krijgen. De school is immers niet alleen van het personeel, maar uiteindelijk is de school ook van en voor de kinderen en hun ouders. We stellen grote ouderbetrokkenheid dan ook zeer op prijs!  

Educatief partnerschap
Contact met u als ouder vinden wij belangrijk. Wij gaan een educatief partnerschap aan, wat inhoudt dat we zo veel mogelijk samenwerken bij de ontwikkeling van uw kind. Zo'n partnerschap ontwikkelt zich geleidelijk aan en gaat uit van het besef dat zowel de ouders als de school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en begeleiding van de kinderen.

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8