Onderwijs in groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen.
Elke twee à drie weken wordt er een nieuw onderwerp behandeld. De seizoenen, feesten en christelijke vieringen komen uiteraard uitgebreid aan bod, maar we leren ook over thema's als ridders, de ruimte en de dierentuin.

Spelenderwijs leren                        
Op het weekrooster komen diverse vakken voorbij; wij werken aan taal en rekenen (hiervoor gebruiken wij de methode Met Sprongen Vooruit) maar richten ons ook op voorbereidend schrijven, motoriek, wereldoriëntatie, muziek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij werken spelenderwijs, maar wel gericht. Daarnaast vinden wij beweging heel belangrijk. Wij spelen vaak buiten en doen spel- en gymlessen in het speellokaal.

Engels vanaf groep 1
Onderzoek wijst uit dat vroeg beginnen met het leren van Engels goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Met de methode 'Take it easy' leren de kinderen verschillende Engelse woorden en zinnen. Ook dit gaat spelenderwijs: de kinderen leren Engelse liedjes en rijmpjes en raken zo al vroeg vertrouwd met deze taal.

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8