Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij school!
Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. 

Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld. 
In onze omgang met elkaar willen wij laten zien dat wij kinderen van God zijn. Dat geldt voor leerkrachten (voorbeeldfunctie) en leerlingen.
Als school willen we aanspreekbaar zijn op de omgang met God en de omgang met elkaar! 

Meer informatie over de inhoud van de Kanjertraining kunt u HIER lezen.  

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8