Onze identiteit, visie en missie

CBS De Wegwijzer staat open voor iedereen die voor christelijk onderwijs kiest. Je mag zijn wie je bent. We hebben respect voor elkaar, voor onszelf en voor waar we in geloven. Dit bereiken we door aandacht te hebben voor elkaar en te luisteren naar elkaar.
Onze school is een protestants-christelijke school. Wij werken op school vanuit ons christelijk geloof. Daarom beginnen wij de dag met zingen en bidden, vertellen Bijbelverhalen en gaan hierover met de kinderen in gesprek.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De Bijbel is een boek waarin wij leefregels vinden voor de mensen en waarin God ons laat weten welke plannen Hij heeft met ieder van ons persoonlijk, maar ook met de hele aarde. Wij hechten aan de leefregels zoals die in de Bijbel te vinden zijn en willen van daaruit leven en werken. De kinderen willen we leren eerbied te hebben voor God en Zijn Woord. Ons Godsbeeld is dat van een rechtvaardig God die door het werk van Zijn Zoon als een liefdevolle Vader omziet naar Zijn kinderen.
Door de werking van de Heilige Geest kunnen wij als Christenen leven.

De methode 'Startpunt' zorgt ervoor dat uw kind de verhalen uit de Bijbel kan vertalen naar herkenbare alledaagse situaties.
"De Wegwijzer: basis voor het leven!"
Het doet denken aan Jezus' woorden "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Daarmee mogen wij bouwen op het fundament dat Jezus heeft gelegd. Dat is onze basis.
Wij staan ook aan het begin van de ontwikkeling van de leerlingen. Wij leggen een basis. Er wordt kennis overgedragen, vaardigheden en disciplines aangeleerd en kinderen ervaren en leren dat ze samen moeten leven met andere kinderen.

Onze missie is:
Ieder kind krijgt de kans om bij ons te leren.
De totale ontwikkeling van elke leerling staat voorop.
We geven les op een didactisch verantwoorde manier.
Gods Liefdewet is ons richtsnoer om respectvol samen te kunnen werken en leven.
 

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8