Uitleg van ons schoollogo

De Wegwijzer: basis voor het leven! 

Gods Liefde is de basis waaruit wij ons onderwijs vormgeven.
Wij vinden vertrouwen in God onze Schepper en Redder heel belangrijk, net als het vertrouwen in elkaar.
Wij geloven dat God ons sociaal bedoeld heeft en wij vinden het daarom van belang dat kinderen kunnen samenwerken.
God heeft iedereen met eigen gaven en talenten gemaakt en wij willen alle kinderen de mogelijkheid geven om al die gaven en talenten bij ons op school in te zetten. 

In ons logo komen al deze waarden terug:
De pijlen op de letters wijzen de weg; naar onszelf, naar de ander en naar Boven, naar God.
De vorm is compact en speels; zoals onze taak 'basis'onderwijs geven ook compact en speels mag zijn. 

De naam van onze school is De WEGWIJZER
WEGwijzer: op school wijzen we de kinderen de WEG naar Jezus en helpen we hen op WEG om hun plaats in de maatschappij in te nemen. 
wegWIJzer: op school gaat het om onszelf, maar net zo belangrijk ook om de ander.  We stimuleren het samen werken en samen leren. Dit geldt zowel voor de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Samen staan WIJ sterk!
wegWIJZER: op school hopen we WIJZER te worden; binnen onze eigen mogelijkheden. 

Door de veelkleurigheid van het logo willen we tot uitdrukking brengen dat we graag een veelkleurige school willen zijn; waar iedereen mag zijn wie hij is. Doordat de letters mooi in elkaar passen, laten we zien dat iedereen op zijn eigen manier past binnen onze school. 

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8