Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan. De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen Passend Onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt. De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten er voor zorgen dat voor ieder kind de juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is.

Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. De Wet Passend Onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht.

Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Alle scholen hebben een school ondersteuningsprofiel (SOP). In dit profiel wordt duidelijk wat de mogelijkheden van de school zijn voor de basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning.
Klik hier voor ons school ondersteuningsprofiel. 

Een belangrijk kenmerk voor Passend Onderwijs is de samenwerking van school en ouders met externe partijen. In één zin: Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind en laat ouders, school en anderen samen optrekken om de talenten van dat kind te laten opbloeien.

Passend Onderwijs op onze school
Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband Driegang. Op de website van het samenwerkingsverband staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten, zie www.driegang.nl

Minstens een keer in de vier jaar stelt het SWV een ondersteuningsplan op. Hierin staan afspraken over de organisatie en bekostiging van de onderwijsondersteuning. In dit plan wordt ook de 'basisondersteuning' vastgelegd. Dat is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband aanbiedt. 
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Onze school biedt extra ondersteuning. Wij bieden door de inzet van Remedial Teaching en een onderwijsassistent begeleiding aan kinderen die zijn gebaat bij extra begeleiding zowel binnen als buiten de klas.

Belangrijk is te weten dat onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs. Wij streven ernaar om in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen.

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8