BSO

BSO - WASKO

Wasko werkt sinds jaar en dag samen met de scholen en vertaalt de levensovertuiging en de pedagogische visie van de school in de kinderopvang. Zo wordt gewerkt aan een integrale aanpak, dit komt de kinderen ten goede.

Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. Op BSO-locatie Den Hoek werkt Wasko met een uitdagend en afwisselend aanbod vanuit DoenKids. Een activitheek met activiteiten op het gebied van sport, spel, creatief, techniek, natuur, muziek en koken.

Heb je behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt dan ook opvang aan. Met hippe thema's die centraal staan in vakantieperiodes is er vanuit de activitheek DoenKids voor ieder wat wils.

Onze school werkt nauw samen met de peuterspeelgroep van Wasko. De peuterspeelgroep is leuk en leerzaam. Vanaf 2 jaar zijn peuters van harte welkom bij Wasko om te spelen en spelenderwijs te ontwikkelen. Binnen onze Brede school wordt peuterspeelgroep aangeboden bij Kaboutertijd.

In onze school biedt Wasko ook dagopvang aan. Wasko zorgt ervoor dat alle kinderen bij Den Hoek liefdevol verzorgd worden. Met een leuk activiteitenaanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen kinderen ruimte om te groeien, ieder op hun eigen wijze.

Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor voorwaarden. Aanmelden kan ook via de site onder het kopje Inschrijven. Ook zitten de medewerkers van de afdeling Kindplanning van Wasko klaar om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening voor kinderopvangtoeslag. De afdeling Kindplanning is bereikbaar via kindplanning@wasko.nl of 078 - 615 71 65, optie 1.

Wasko is dé regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. Wasko heeft meer dan 50 locaties verspreid over 4 gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Molenlanden en Sliedrecht.

Stichting Wasko is een Maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties investeren voortdurend in de kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt vanzelfsprekend ten goede aan investeringen in medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van de ruimtes. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties bieden opvang aan alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn. Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkeling.

Wasko werkt vanuit haar maatschappelijke rol onder andere samen met openbare, christelijke en reformatorische scholen al dan niet in een Integraal Kindcentrum. Wasko is er voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar en dus voor alle scholen en (sport)verenigingen.

Of je nu kiest voor dagopvang, peuterspeelzaal, peuteropvang, buitenschoolse, tussenschoolse of vakantieopvang; bij Wasko Kinderopvang staat kwaliteit centraal. Bij Wasko is dat kinderopvang méér is dan kinderen opvangen. Wasko voegt hier graag 'iets' aan toe. Dat 'iets' is de pedagogische kwaliteit. Wasko biedt kinderen de ruimte te ontspannen en zich te ontwikkelen. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ravotten, sporten, knutselen en vriendschappen aangaan, rekening houdend met wensen, interesses, geloof, gevoelens en behoeften, in een veilige omgeving. Wasko kent naast reguliere BSO ook de Sport, Natuur-, Kook- en Zwem-BSO.

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8