Dankdienst

28-05-2024
Dankdienst zondag 16 juni 2024
Geachte ouders en betrokkenen,

Met vreugde nodigen wij u uit voor een bijzondere gelegenheid: een dankdienst op zondag 16 juni om 9:30 uur in de Hervormde Gemeente Hoogblokland. Samen willen we stilstaan bij de onmisbare rol die het christelijk onderwijs heeft gespeeld in ons dorp, gedurende de 117-jarige geschiedenis van Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO) 'Het Mosterdzaadje'  Deze vereniging, geworteld in de gelijkenis van het mosterdzaadje uit Mattheüs 13:31-32, heeft als doel gehad om een vruchtbare bodem te bieden voor de groei en ontwikkeling van ieder individu, geïnspireerd door het geloof in God en Zijn Woord.

Onze school, CBS De Wegwijzer, staat symbool waarin elk kind de ruimte krijgt om te groeien en te bloeien. Vanuit ons christelijk geloof en de overtuiging dat ieder kind uniek is, leggen we een stevig fundament voor de toekomst, waarbij we niet alleen kennis overdragen maar ook waarden als liefde, respect en samenwerking centraal stellen. Onze missie is helder: elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen, waarbij Gods liefde onze Wegwijzer is voor hoop- en liefdevolle toekomst.

We kijken ernaar uit om samen met u deze dankdienst bij te wonen, waar we Gods zegeningen willen ervaren en dankbaarheid willen tonen voor de rijke geschiedenis en de borging van de toekomst van het christelijk onderwijs in ons dorp door de voorgenomen fusie. Mogen we deze bijeenkomst met vreugde en verwachting tegemoet zien.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8